Số điện thoại - địa chỉ

Phòng vé [Sài Gòn]

Vp Sài Gòn
44 Đường 20, P. 11, Q. 6, Tp. Hồ Chí Minh

Phòng vé [Bạc Liêu]

Bx Bạc Liêu
QL1A, Khóm 2, P. 7, Tp. Bạc Liêu, Bạc Liêu

Vp Gành Hào
TT. Gành Hào, H. Đông Hải, Bạc Liêu